Stadtrat

Die SPD-Stadtratsfraktion besteht aus elf Mitgliedern. Die Kontaktadresse der Fraktion lautet:

SPD-Stadtratsfraktion
Klosterstraße 1
95028 Hof
Telefon: +49 9281 815-1630
Telefax: +49 9281 815-1633
E- Mail: stadtrat@spd-hof.de

SPD-Stadtratsfraktion Hof

Für Sie im Stadtrat von Hof

Eva Döhla

Oberbürgermeisterin

E-Mail: eva.doehla@spd-hof.de
Website: www.evadoehla.de
Twitter: twitter.com/evadoehla

Florian Strößner

Fraktionsvorsitzender
Stadtrat

Rosenweg 7 | 95030 Hof
Telefon: 09281 507839
E-Mail: florian.stroessner@spd-hof.de

Karola Böhm

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Stadträtin

Thomasstraße 14 | 95028 Hof
Telefon: 09281 15856
E-Mail: karola.boehm@spd-hof.de

Dr. Jürgen Adelt

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Stadtrat

Kreuzsteinstraße 25 | 95028 Hof
Telefon: 09281 86812
E-Mail: dr.juergen.adelt@spd-hof.de

Patrick Leitl

Fraktionsgeschäftsführer
Stadtrat

E-Mail: patrick.leitl@spd-hof.de

Michaela Franke

Stadträtin

Telefon: 0151 19519945
E-Mail: michaela.franke@spd-hof.de

Andrea Hering

Stadträtin

Döberlitzer Straße 42 | 95028 Hof
Telefon: 09281 46026
Mobil: 0171 9307799
E-Mail: andrea.hering@spd-hof.de

Alexander Kaiser

Stadtrat

Königstraße 25 | 95028 Hof
Telefon: 0171 7161616
E-Mail: alexander.kaiser@spd-hof.de

Peter Kampschulte

Stadtrat

Telefon: 0171 3251535
E-Mail: peter.kampschulte@spd-hof.de

Aytunc Kilincsoy

Stadtrat

Pommernstraße 10 | 95032 Hof
Telefon: 09281 889922
Mobil: 0179 5389238
E-Mail: aytunc.kilincsoy@spd-hof.de

Hülya Wunderlich

Stadträtin

Ogdenstraße 43 | 95030 Hof
Telefon: 09281 64323
Mobil: 0173 3559212
E-Mail: huelya.wunderlich@spd-hof.de